Najczęściej zadawane pytania

Zanim zadasz pytanie drogą mailową, upewnij się, że nie znajduje się ono na liście najczęściej zadawanych pytań.
 1. Od czego zależy wycena balustrad szklanych

  Wycena i końcowy koszt jest uzależniony m.in. od: - grubości szkła / rodzaju (laminowane, w kolorze, bielsze - opti) - sposobu mocowania (ilości i rodzaju zastosowanych rotul bądź profilu montażowego) - dodatkowych oczekiwań tj. poręcz drewniana bądź nierdzewna, - skomplikowania projektu (skosy/ kształty / rozwiązania nietypowe)- potrzeba wykonania wstępnego przymiaru z płyt gips-kartonowych, - trudności montażu (użycie rusztowania, dodatkowej siły roboczej itp.)

 2. Wykańczanie płaszczyzny stropu i wylewki pod balustradę szklaną

  Najlepszym rozwiązaniem jest przykręcenie płyty g-k. Daje to idealnie równy policzek (czoło) stropu czy powierzchnie boczną schodów. Siatka, tynk gipsowy i malowanie nie do końca jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż z czasem mogą się pojawić spękania.

 3. Jakie powinny być szczeliny pomiędzy szybami w balustradach?

  Odległości pomiędzy szybami przy balustradach powinny wynosić ok. 5mm (5-15mm). Składa się na to błąd domierzenia, nierówności ściany, błąd wynikający z wiercenia otworów pod rotule, trudności montażowe, niedokładności produkcyjne czy przestalenie przy laminowaniu (1mm). Dla minimalnej grubości szkła 10-12mm takie szczeliny są mało zauważalne. Zwracając uwagę również na brak możliwości poprawki (przeszlifowania szkła hartowanego bądź hartowanego-laminowanego), a także pomiar z rusztowania czy drabiny taki margines błędu trzeba założyć. W wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa szczelina do 30mm zapewnia ochronę przed niezamierzonymi uderzeniami w krawędź szkła.

 4. Zalecana katalogowo odległość między rotulami wynosi do 80cm.  Ilość rotul dobierana jest odpowiednio do długości i grubości (ciężaru) zastosowanego szkła.

 5. Jakie są standardowe średnice rotul mocujących balustradę szklaną
 6. Normy dotyczące balustrad szklanych:

  Normy te dotyczą zarówno zasad doboru grubości i rodzaju szkła jak również i doboru okuć, a także mocowania całości. z Polską Normą PN-EN 12150 „ Szkło w   budownictwie. Termicznie hartowane bezp
  - Szkło hartowane produkowane jest zgodnie ieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe.”

  Folia PVB 1,52 mm

  Obciąźenie liniowe 0,5 kN/m budynki mieszkalne

  Obciąźenie liniowe 1,0 kN/m budynki użyteczności publicznej
  źródło: GLASSLINE
  Systemy balustrad całoszklanych posiadają zwykle świadectwo kontroli typu dla oszkleń chroniących przed wypadnięciem, kategorii B (wg niemieckich Zaleceń technicznych TRAV, które często są też wykorzystywane przez polskich producentów i wykonawców jako źródło wiedzy technicznej). W miejscach, gdzie wymagany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa, stosowane jest bezpieczne szkło laminowane (VSG) złożone z dwóch tafli szkła hartowanego.

  Wszystkie wymogi bezpieczeństwa są zagwarantowane dzięki certyfikacji i badaniom. Już przy grubości szkła 12 mm (2x6 mm ESG, folia PVB 1,52 mm) spełnione jest przeniesienie obciążeń liniowych 0,5 kN/m czyli wypełnione są wymagania dotyczące obciążeń balustrad w budynkach mieszkalnych w niektórych krajach europejskich.
  W Polsce wymaga się aby balustrady instalowane w budynkach mieszkalnych, przedszkolach, domach wypoczynkowych, sanatoriach, szpitalach oraz w innych budynkach i pomieszczeniach przenosiły obciążenie 1,0 kN/m, jeżeli nie ma specjalnych wymagań. Balustrady należy wykonać zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami budowlanymi.

  ,, Wszystkie pojedyncze przeszklenia kategorii C powinny być wykonane ze szkła laminowanego bezpiecznego VSG. Jedynie przeszklenia kategorii C1 i C2 mocowane na wszystkich krawędziach, mogą być wykonane ze szkła hartowanego ESG. Do produkcji szyb oszkleń izolacyjnych, które są bezpośrednio narażone na uderzenie, można zastosować tylko szkło hartowane ESG lub szkło laminowane bezpieczne VSG.

  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania balustrad kategorii C:
  Wolne brzegi wypełnień balustrad mocowanych liniowo wzdłuż dwóch krawędzi, muszą być chronione przez konstrukcję balustrady lub przez przyległe tafle wypełnień przed niezamierzonymi uderzeniami. Warunek ten jest spełniony, gdy między elementami wypełnienia nie zostanie przekroczony odstęp 30 mm.
  W przypadku wypełnień balustrad wykonanych ze szkła laminowanego bezpiecznego VSG, mocowanego punktowo przy użyciu łączników mechanicznych przechodzących na wylot, można zrezygnować z ochrony krawędzi.

  Warunki konstrukcyjne dla szkła w kategorii C1 dla przeszkleń mocowanego punktowo przy użyciu łączników mechanicznych przechodzących na wylot:
  Tafla szkła (maksymalna wysokość 1,0 m) stanowiąca prostokątne wypełnienie szkieletu balustrady wykonana jest ze szkła laminowanego (VSG) zamontowanego we wnętrzu pomieszczenia (nie występują tu żadne statyczne obciążenia poprzeczne) przy pomocy okuć śrubowych z okrągłymi talerzykami mocującymi po obu jej stronach.

  Okucia te przechodzą przez otwory wykonane w narożnikach szkła. Okucie śrubowe oraz talerzyki mocujące wykonane są ze stali. Odległość brzegu otworu od krawędzi szkła musi zawierać się w zakresie od 80 do 250 mm. Przeszklenia muszą być prostokątne i płaskie w swej strukturze oraz nie mogą być osłabione jakimikolwiek dodatkowymi otworami lub wycięciami poza otworami mocującymi. Talerzyki mocujące muszą być większe przynajmniej o 10 mm od średnicy otworu w szkle. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie dopuścić do możliwości bezpośredniego zetknięcia się talerzyków mocujących, okuć śrubowych i szkła. Realizuje się to za pomocą specjalnych przekładek uszczelniających. Każdy uchwyt mocujący szkło musi być odporny na obciążenie statyczne o wielkości minimum 2,8 kN.

  Żródła:
  http://www.swiat-szkla.pl/component/content/article/6394 ,
  http://www.swiat-szkla.pl/component/content/article/234-wydanie-112012/6847-raport-na-temat-balustrad-ze-szka-cz-3

 7. Szkło laminowane składa się z dwóch lub więcej warstw tafli szkła pomiędzy którymi jest jest zalaminowana jedna bądź kilka folii PVB. W sytuacji rozbicia którejkolwiek bądź obu folia PVB utrzymuje szkło w miejscu. Wadą szkła laminowanego jego mniejsza wytrzymałość na zginanie wynosząca ok. 70% porównując wytrzymałość szkła jednorodnego – float tej samej grubości. Dla przykładu. szkło laminowane 6.6.2 (2 tafle sklejone 2 warstwami folii gr. 12,76 *70%=8,9)  ma gorszą wytrzymałość na zginanie niż szkło gr. 10mm, znacznie wyższą cenę, jak również gorszą przepuszczalność światła. 

 8. Czy balustrady szklane samonośne mocowane na samych rotulach (nie połączone poręczą) mogą się wyginać

  Najczęściej wykorzystywane szkło hartowane, laminowane spełniające normy wymagań stosowania w domach jedno i wielorodzinnych i użyteczności publicznej o gr. 8.8.4, przy odpowiednim dobraniu ilości i rozstawu rotul mocujących ma zdolność odgięcia się w linii poziomej do 30mm bez narażenia na złamanie szkła. ( Sprawdzone przy sile poziomej wynoszącej 500kg odpowiadającej przykładowo uderzeniu rzuceniu się 2wóch ciężkich mężczyzn)

 9. Klejenie:
  Sposób ten jest najprostszy i najbezpieczniejszy. W ten sposób lustro może być przymocowane bezpośrednio do płytek, do ściany lub we wnęce między płytkami.

              Zalety:

  • Najlepszy efekt wizualny (lustro nie odstaje od ściany),
  • Łatwość mycia  (lustro przymocowane na trwałe nie porusza sie podczas mycia),
  • Bezpieczeństwo (lustro klejone jest znacznie odporniejsze na potłuczenie niż lustro wieszane czy przykręcane. W momencie stłuczenia pozostaje na ścianie trzymane przez klej).

  Wady:

  • Trudniejsza wymiana lustra po stłuczeniu

  Wieszanie:
  Sposób ten stosowany jest najczęściej do luster z mocowanymi do nich kinkietami lub półkami. Przyklejenie lustra do ściany jest uniemożliwione poprzez wystające śruby mocujące. Wieszki do luster są w kształcie wklejanych klejem kwadratowych lub prostokątnych blaszek z odstającym mocowaniem, które to montowane jest do ściany na standardowych hakach.

              Zalety:

  • Możliwość montażu kinkietu, oświetlenia,
  • Nie trzeba prowadzić w ścianie przewodu, na który jest miejsce za lustrem,
  • Łatwy demontaż i wymiana lustra.

  Wady:

  • Lustro nie jest zamontowane na stałe, odstaje lekko od ściany przez co jest większe ryzyko uszkodzenia go przy myciu,.
  • Trudności montażowe: spasowanie otworów w ścianie do wieszaków, niewielkie przestalenie otworu podczas wiercenia powoduje że lustro będzie wisiało krzywo.  

  Przykręcanie:
  Sposób montażu lustra na wkręty do ściany lub płytek. W lustrze wywiercone są otwory montażowe na wkręty, po przykręceniu których są maskowane ozdobnymi zaślepkami (piki montażowe)

              Zalety:

  • Sposób ten pozwala na szybką wymianę lustra na nowe większe lub o innym kształcie,
  • W zależności od gustu ozdobniki podnoszą walory estetyczne,

  Wady

  • Dodatkowa obróbka lustra w postaci wierconych otworów montażowych i osłabienie jego,
  • Trudność montażu polegająca na małej tolerancji otworów w lustrze z otworami wierconymi w płytkach,
  • Trudności wiercenia płytek z twardego gresu,
  • Umiejętność przykręcanie z wyczuciem lustra do ściany żeby nie pękło.

  Mocowanie lustra na dystansach:
  Sposób montażu luster grubszych grubości 5,6mm, pozwalający przy użyciu dystansów na odsunięcie lustra od ściany. Elementy dystansujące są przykręcane do ściany po wcześniejszym domierzeniu względem otworów w lustrze. Kolejno po nałożeniu lustra jest ono skręcane nakrętkami mocującymi. Dodatkowo lustro dla zabezpieczenia podkleja się specjalną folią wzmacniającą i zabezpieczającą przed rozpadem w momencie stłuczenia. 

  Zalety:

  • Nietypowy efekt wizualny,

  Wady:

  • Zastosowanie tylko w niektórych przypadkach,
  • Dodatkowa obróbka lustra w postaci wierconych otworów montażowych i osłabienie jego,
  • Trudność montażu polegająca na olbrzymiej dokładności związanej z małą tolerancją otworów w lustrze z otworami wierconymi w płytkach i dobrym mocowaniu dystansów.
  • Trudności wiercenia płytek z twardego gresu,
  • Umiejętność przykręcanie z wyczuciem lustra do ściany żeby nie pękło.

   

 10. Lustra montuje się za pomocą specjalnego klej do luster (m.in. składniki chemiczne są bezpieczne dla podlewu lustra, krótki czas wiązania ), który jest nakładany pasami bądź plackami na spodnią stronę lustra.
  Przy montażu lustra we wnęce dobrym sposobem jest zabezpieczenie brzegu płytek paskami taśmy montażowej. Jest to bardzo ważne, gdyż zazwyczaj odległości pomiędzy brzegiem płytki są naprawdę niewielkie (1,5-2mm na stronę), a dla osoby lub osób nie mających doświadczenie i wprawy o ukruszenie brzegu lustra nie trudno. Przed nałożeniem kleju mocujemy przyssawki, następnie nakładamy klej na tylnią stronę lustra, wklejamy je we wnękę i pozycjonujemy względem brzegu płytek i ich płaszczyzny.

  Elementy istotne:

  • przed montażem lustra brzeg płytek należy oczyścić z pozostałości klejów, zapraw                     i innych,
  • powierzchnie ściany i lustra powinny być odpylone, zagruntowane i odtłuszczone,
  • często występuje sytuacja dość dużej wnęki będącej sumą grubości płytki i grubej warstwy kleju ok. 11- 15mm. Przy najczęściej stosowanej grubości lustra 4mm i jego średnich lub większych rozmiarach różnica ta może wynieść  7-11mm. Aby uniknąć kosztownego zużycia kilku tubek kleju (cena 1szt. 15-20zł), do ściany przytwierdza się klejem bądź wkrętami: płytę gipsową 6mm, sklejkę, dyktę, pozostałe resztki paneli itp.   
  • użycie przyssawek przy montażu luster średnich rozmiarów i większych jest wręcz obowiązkowe. Przy wklejaniu i pozycjonowaniu lustra często trzeba odciągnąć delikatnie lustro, a także w niektórych przypadkach np. ,,nie złapania” kleju zdjąć je. Bez przyssawek jest to szalenie trudne i w większości przypadków kończy się stłuczeniem czy obtłuczeniem,
  • po wklejeniu lustro pozycjonuje się dystansami, aby zachować równość szczeliny ze wszystkich stron, a także taśmami lub przyssawkami aby przy wstępnym wiązaniu kleju nie odpadło od ściany. Tak wklejone zostawiamy na czas całkowitego związania kleju, który wynosi ok. 24h lub przy większych grubościach kleju dłużej.

  Dodatkowe wskazówki:

  • aby uniknąć ciągłego czyszczenia lustra nad umywalką należy rozważyć jego montaż              w odległości minimum 20cm nad nią.
 11. Klej do luster

  Bardzo ważnym elementem jest zakup specjalnego kleju do luster. Klej taki charakteryzuje się składem chemicznym neutralnym dla podlewu lustra, silnym chwytem początkowym i bardzo dobrą wytrzymałością połączenia. Wykorzystanie nieodpowiedniego kleju do luster (silikonu, kleju montażowego, akrylu, pianki montażowej, kleju dwuskładnikowego do glazury), może spowodować powstanie czarnych plam od strony podlewu lub odpadnięcie lustra od ściany ze względu na dłuższy czas schnięcia. 

 12. Spoinowanie

  Polega na wypełnieniu szczeliny wokół lustra silikonem lub fugą. Spoinowanie wykonuje się dwa – trzy dni po jego przyklejeniu. Czas ten jest wymagany z uwagi na utrudniony dostęp powietrza i umożliwia całkowite wyschnięcie kleju pod lustrem. Szczeliny wokół lustra powinny być tej samej wielkości co fugi między płytkami.  

 13. Wymiana lustra
  • Lustra wklejonego miedzy wnękę w płytkach w większości przypadków nie ma możliwości wyrwania. Połączenie dobrze wklejonego lustra jest tak silne, że jedyną możliwością jest jego zbicie i podważając wyjmowanie po kawałku zbitych odłamków, a następnie przy pomocy ostrego nożyka odcinanie resztek kleju ze ściany bądź płytek,
  • Lustro przyklejone do płytek można spróbować ,,ściąć” ze ściany wykorzystując do tego celu cienką strunę bądź żyłkę wędkarską.  Następnie klej delikatnie ścinamy z płytek nożykiem, a resztki zmiękczamy i usuwamy specjalnym preparatem do usuwania silikonu dostepnym w marketach budowlanych.  
 14. Nie ma luster odpornych na zaparowanie. Efekt nie parowania lustra uzyskuje się za pomocą elektrycznych mat podklejanych od strony podlewu. Ich działanie jest analogiczne do działania podgrzewanej tylnej szyby samochodowej lub podgrzewania podłogowego. Praktycznie jedyną możliwością ich zastosowania jest spód lustra wklejanego między płytki gdzie miejsce we wnęce przewiduje 5-10 mm luzu.
  Inną stosowaną metodą jest używanie środków antyroszeniowych utrudniających skraplanie pary wodnej na powierzchni szkła. Po spryskaniu lustra preparatem wyciera się je do sucha. Zabieg ten powtarza się co jakiś czas.

 15. Lustra występują standardowo (prosto z huty) w następujących wymiarach.
  1605 X 2250          1605 X 2550          2250 X 3210
  Glasshock sprowadza standardowo dwie pierwsze wymiary tafli. Na specjalne zamówienie jest możliwość sprowadzenia ostatniej z wymienionych. Oprócz ograniczenia wymiarów taflii ważnym aspektem są możliwości wniesienia dużych taflii do pomieszczeń.

 16. Akwaria ze szkła optiwhite – zalety

  W sklepach zoologicznych akwaria są w większości przypadków wykonane ze szkła zwykłego typu FLOAT. Glasshock wykonuje na zamówienie akwaria z krystalicznie jasnego szkła OptiWhite. Szkło OptiWhite jest szkłem odżelazionym-optycznie, o lekko zielonkawym na krawędzi zabarwieniu i większym parametrze przeźroczystości.  

  Zalety szkła optiwhite to przede wszystkim:

  • krystalicznie przejrzysta woda,
  • efekt "tafli wody" zawieszonej w przestrzeni,
  • naturalne kolory ryb i barwy roślin,
  • niestamowity efekt estetyczny,

   

   

 17. Czy szkło nad kuchenką musi być hartowane

  Szkło nad kuchenką musi być hartowane. Struktura szkła hartowanego jest odporna na zmiany temperatury w zakresie do 200OC, nie powodując jego pęknięcia.

 18. Minimalna odległość otworu pod kontakty od brzegu szklanej tafli

  Minimalna odległość od brzegu szkła do otworu to średnica otworu. W niektórych przypadkach jak dla mocowania pod zawiasy meblowe wykonuje się otwory blisko krawędzi szkła. Takie otwory musza być rozcięte przed procesem hartowania, aby uniknąć pęknięcia szkła.

 19. Planowanie

  Planując montaż drzwi przesuwnych warto pomyśleć o tym już na etapie projektowania pomieszczenia. Nie możemy zapomnieć, że tafla szklana musi mieć miejsce, na które zostanie przesunięta podczas otwierania. Bardzo ważne jest, aby ściana do której będziemy montować system była wykonana z odpowiedniego materiału. Niestety, do ścian gipsowo-kartonowych drzwi szklanych nie zamontujemy.